Skreddersy oversiktsbildet ditt!

Adminpanel lar deg tilrettelegge oversikten over sendingene dine akkurat slik du selv ønsker.

Vi viser som standard utvalgte kolonner i oversikten, men det kan være annen informasjon om sendingene dine som akkurat du ønsker vist. Dette løser du lett ved å klikke på tannhjulet til høyre i kolonneoverskriften.

Du vil da presenteres alle tilgjengelige kolonner, og du kan enkelt aktivere eller deaktivere ønskede aktive kolonner.

For å få kolonnene i ønsket rekkefølge, tar du tak i prikkene foran kolonnen du ønsker flyttet, og drar den ganske enkelt til ønsket posisjon. 

 

Når du er ferdig, klikker du på "Lagre visning", og kolonnene er dermed presentert og sortert som ønsket. Gjenta gjerne prosessen helt til du er fornøyd med visningen din.

Visningen er lagret på brukernivå så dermed kan hver enkelt bruker i bedriften ha sitt eget ønskede oversiktsbilde.