Hvorfor og hvordan beregnes Brings bompengegebyr?

Bomavgift er belastning av Brings variable kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som belastes ved passering. Bring har derfor bomavgift på sendinger i Norge. Satsene endres årlig. 

Satser fra 01. oktober 2022

For sendinger mellom to terminaler legges sats for både avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2.

For sendinger mellom en storby-terminal (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn.

 

Sats Sted Pakker Stykkgods og pall Partigods
Sats 2

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger

Kr. 2,40 2,4 % - Maks kr. 90,- 2,4 % - Maks kr. 270,-
Sats 1 Øvrige terminaler Kr. 1,85 1,3 % - Maks kr. 30,- 1,3 % - Maks kr. 90,-

 

For pakker (Pakke til hentested, Pakke levert hjem, Pakke til bedrift etc) beregnes bompengesats per pakke. For Pakke i postkassen er satsen kr. 1,50. For Stykkgods, pall og Partigods beregnes bompengesats per sending. 

 

Les på Brings egne sider her.