1. Profrakt
  2. Generell informasjon om frakt

Hva er fraktberegningsvekt

Transportbransjen benytter fraktberegningsvekt for å beregne pris. Fraktberegningsvekten er den høyeste vekten av volumvekt og virkelig/reell vekt.

Hva er volumberegning og hvordan fungerer det?

Volumberegning er en metode for å regne ut hvor mye plass en gjenstand fyller opp, og brukes til å finne volumvekt - hvor mye en gjenstand veier basert på størrelsen.

Transportbransjen bruker som oftest kubikk desimeter, dm3, som angivelse for volum. For å finne dm3 på en eske, multipliserer du lengden (cm), bredden (cm) og høyden (cm) og dividerer dette med 1000.

Eksempel: Er esken 20 x 30 x 40 cm, vil volum i dm3 være 20 x 30 x 40 / 1000 = 24.

Hva er omregningsfaktor og hvordan brukes den?

Omregningsfaktoren er en fast faktor som brukes for å regne ut vekten basert på volumet, omregningsfaktoren kommer an på godstype. Denne vekten kalles volumvekt.

Hos Bring er omregningsfaktoren 5 for pakker (Pakke til hentested, Pakke til bedrift, Pakke levert hjem etc.), 3,5 for stykkgods og 3 for partigods.

Hos Postnord er omregningsfaktoren 5 for Mypack Collect og Mypack Home, og 3,5 for øvrige transporttjenester.

Hva er volumvekt og hvordan beregner jeg den?

Volumvekt er vekten av en eske basert på størrelsen, og beregnes ved å dele volumet på en omregningsfaktor basert på godstype som spesifisert over. 

Eksempel: Hvis du har en Pakke til hentested eller en Mypack Collect med et volum på 50 dm3, vil volumvekten være 10 kg (50 / 5 = 10).

Hva er fraktberegningsvekt og hvordan beregnes den?

Fraktberegningsvekt er den høyeste vekten av virkelig/reell vekt og volumvekt, og rundes alltid opp til nærmeste hele kg. 

Eksempel: hvis en pakke veier 3 kg, men har en volumvekt på 3,85 kg, vil fraktberegningsvekten, og dermed den fakturerte vekten, være 4 kg.

Hva kan jeg gjøre for å unngå høy volumvekt og redusere kostnader og utslipp?

Du kan sørge for å pakke smart for å unngå høy volumvekt. Dette kan spare deg for kostnader og bidra til en bedre utnyttelse av transportkapasiteten, som igjen kan redusere utslipp av CO2 og være positivt for miljøet.

Se gjerne Bring pakkeguide!

 

Les mer om Bring rutiner for fraktberegningsvekt her: https://www.bring.no/tjenester/pakker-og-gods/fraktberegningsvekt

Les mer om PostNords rutiner for fraktberegningsvekt her: https://www.postnord.no/tjenester-bedrift/priser-og-vilkar/fraktberegning