Hva er drivstofftillegget som Bring legger til på fraktprisen?

Som en variabel del av prisen legger Bring på et drivstofftillegg for pakker og gods sendt gjennom Brings transportflåte.

Drivstofftillegget er altså et indeksbasert tillegg for energi og diesel som beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for alle fraktmetoder, foruten "Pakke i postkassen". Drivstofftillegget legges ikke til på Brings tilleggstjenester. 

Se gjerne hvordan drivstofftillegget slår ut på fraktprisen via Brings egen fraktkalkulator her.

(Merk: Kalkulatoren viser Brings listepriser, altså ikke den rabatterte prisen du får via en avtale med Profrakt. Siden drivstofftillegget er basert på fraktkost, vil også drivstofftillegget være tilsvarende lavere via en avtale med oss.)

Endringer i energiprisene fører til variabel kostnad for bedriftssendinger

Det er store endringer i energiprisene, og Bring har ulik kostnadsprofil knyttet til drivstoff og el for sine tjenester i bedriftsmarkedet. Dette medfører en differensiering i satsene for drivstofftillegg per fraktmetode beregnet for bedriftsmarkedet, men satsene er til enhver tid tilgjengelig på Brings nettsider. (Se under)

Hvor finner jeg satsene?

Tillegget justeres den første dagen i hver måned og du finner til enhver tid gjeldende satser her: https://www.bring.no/tjenester/drivstoff-og-valutatillegg